Ito ay maaaring maging kawili-wiling:

Matanda na

Ito ay maaaring maging kawili-wiling:

Hinddi sapat? Dito ay makikita mo ang higit pa!